11.8.2016

Radní

kolo

Do komunální politiky jsem vstoupila již v průběhu své mateřské „dovolené“, kdy jsem více než kdy jindy začala vnímat problémy v místě, kde od narození bydlím a kde také vychovávám své děti. Ve volbách 2006 jsem se proto rozhodla kandidovat za Stranu zelených do zastupitelstva MČ Praha 10.

Preferenční hlasy od občanů mě tehdy posunuly na kandidátce z 3. na místo 1. V tomto období jsem předsedala Komisi pro regeneraci památek, kdy možná právě i díky několika výrazným úspěchům v této oblasti jsem mandát zastupitelky obhájila i ve volbách následujících v roce 2010.

V letech 2012-2014 jsem působila jako místostarostka pro územní a strategický rozvoj obce a cyklodopravu a od podzimu 2014 vykonávám funkci radní. Právě skloubení funkce komunální političky s funkcí senátorky za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy mi umožňuje svou práci vykonávat efektivněji a především tak, abych byla zdejším obyvatelům co nejvíce ku prospěchu.

Více o mém vstupu do politiky:

http://padesatprocent.cz/cz/nadejna-politicka-ivana-cabrnochova (rozhovor z roku 2008)

http://padesatprocent.cz/cz/nadejna-politicka-2013-ivana-cabrnochova (rozhovoru z roku 2013)

Mé členství ve výborech a komisích zastupitelstva MČ Praha 10:

  • Výbor sportovní
  • Komise územního rozvoje
  • Komise informační

park

Otevírání nové naučné stezky sv. Josefa v Malešicích (září 2013)