10.9.2016

Můj volební program

Vaše senátorka Ivana Cabrnochová – volební program 2016 – podrobný volební program    

Zobrazit stručný volební program

Už deset let pracuji pro desítku. Poprvé jste mě zvolili do zastupitelstva pomocí preferenčních hlasů v roce 2006. Postupně jsem byla řadovou zastupitelkou, předsedkyní komise pro památky, zástupkyní starosty a radní. V roce 2014 jste mi opět dali důvěru a vyslali jste mne do horní komory českého parlamentu – do Senátu. Letos na začátku října svůj mandát obhajuji a chci vás požádat o podporu. Znáte mě i výsledky mé práce. Už deset let pracuji pro vás.

* Jsem vám blízko, ať jako senátorka nebo jako radní – Nežiji ve slonovinové věži a za hradbou asistentů. Jezdím s vámi tramvají, chodíme do stejných parků a restaurací. Najdete mě pravidelně v senátní kanceláři v Litevské 1 ve Strašnicích, moje telefonní číslo 724 040 285 a mou adresu cabrnochovai@senat.cz má právo znát každý občan.

* Využívám v Senátu zkušenosti z komunální politiky – Považuji horní komoru parlamentu za sněm místních politiků a při praktické práci se mi plně osvědčilo, že mám kontakt s „běžným světem“. Snad téměř každé druhé rozhodnutí v Senátu stojí na mé zkušenosti s prací pro desítku v pozici zastupitelky, radní a místostarostky. Když poslouchám některé kolegy a kolegyně v Senátu, cítím, že jim chybí zkušenost s každodenním životem.

* V Senátu zaznívá i váš názor – Za poslední dva roky jsem konzultovala zákony se stovkami občanů Prahy 10. Mým prostřednictvím můžete prosazovat v horní komoře Parlamentu ČR vlastní přání a vize. Tak jako se to děje nyní.

CO DĚLÁM A CO BUDU PROSAZOVAT NA MÍSTNÍ I CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

Oblast volebního obvodu 22 – Prahy 10, Dubče a Štěrbohol

1. Bojuji za pražský silniční obchvat – Přestože běžně netleskám výstavbě dalších a dalších silnic (upřednostňuji veřejnou dopravu po kolejích), podporuji dostavbu jihovýchodní části vnějšího obchvatu Prahy označovanou číslem 511. Prosazuji tak ochranu Zahradního Města, Záběhlic, Bohdalce, sídliště Skalka, Štěrbohol a Dubče před kamiony a dalším automobilovým tranzitem. Interpelovala jsem ministra dopravy a ministra životního prostředí, kteří tuto stavbu ignorují.

=> Budu nadále podporovat dokončení jižní části vnějšího okruhu Prahy. Zároveň budu hlasovat pro přesun nákladní dopravy na železnici.

2. Měním ulice Prahy 10 – Moskevská ulice ve Vršovicích pod Vršovickým zámečkem se během pár let proměnila na jedno z nejhezčích míst této části Prahy. Na Průběžné vznikl Zelený ostrov, ukázková přestupní zastávka MHD, kde nechybí zeleň včetně vzrostlých stromů. Ulice V Olšinách i Vršovická jsou také nově zelené, zatravněné, tiché a bezbariérové. Na řadě tramvajových stanic zastavují také autobusy a kvůli přestupu tak není nutné našlapat stovky metrů navíc.

=> Podpořím takové změny zákonů a vyhlášek, které zjednodušší obnovu městských center tak, aby byly nejen funkční, ale i krásné a příjemné.

3. Prosazuji rekonstrukce i nové tramvaje po desítce i do Štěrbohol – Podporuji rekonstrukce či zatravňování tramvajových tratí a výstavby nových. Pod mou koordinací byla rekonstruována Moskevská a Francouzská, Vršovická, V Olšinách, Průběžná a Švehlova. Do Štěrbohol, do Slatin, na Spořilov, do Malešic a k Průmyslové by taky měla jezdit tramvaj.

=> Podpořím úpravu zákonů a vyhlášek, které umožní výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí. Spalovací éra v dopravě pomalu končí a budoucnost patří elektrickému pohonu. Zaslouží si státní podporu.

4. Bráním Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy před nenasytnými developery – Rozvoj a výstavba může město prospět i ublížit. Nesouhlasím a už řadu let bojuji proti zástavbě zeleného Trojmezí. Vystupuji proti nezdravému zahušťování sídlišť i čtvrtí rodinných domků. Naopak jsem pro předem naplánovaný rozvoj Bohdalce-Slatin nebo východních Malešic u Průmyslové, kde nové domy vzniknou po dohodě s městem, v souladu s přáním občanů a společně s výstavbou nových školek a škol.

=> Občané mají právo zasahovat do toho, jak se bude měnit okolí míst, která mají rádi. Budu podporovat takové zákony, které neomezí vliv občanů na developerskou výstavbu.

5. Mým cílem je Praha 10 bez bariér – Na základě mého nápadu vznikly v Bytovém domě Malešice byty pro osoby po úrazu míchy – vozíčkáře. Ti se zde po úrazu učí novému životu s hendikepem. Zdravotně postiženým byl přizpůsoben i sousední Malešický park, kde po rekonstrukci mohou vozíčkáři se svými dětmi až na hřiště.

=> Lidé s hendikepem jsou občany stejně jako my zdraví. Podporuji a budu podporovat opatření, díky kterým budou mizet bariéry v ulicích i v našich srdcích. A to jak vůdči lidem s fyzickým, tak psychickým hendikepem. Podpořím také jednotlivce i neziskovky, kteří pomáhají mužům a ženám s hendikepem.

6. Dostala jsem umění do ulic Prahy 10 – Jsem příznivcem umění v ulicích a proto jsem prosadila obří nástěnnou uměleckou malbu na Strašnickou, umělecké mozaiky v ulicích Vršovic a Strašnic.

=> Mou podporu má umění v ulicích, u významných státních i městských investic. Je správné, aby se sochy, malby nebo mozaiky opět vrátily na veřejná místa. Například na nová nádraží v Praze 10 a do jejich blízkosti.

7. Připomínám dějiny našich čtvrtí – Na můj návrh byla pojmenovaná základní škola Karla Čapka v Kodaňské ulici, což byla první vzpomínka Prahy 10 na tuto osobnost. Přinesla jsem na desítku Příběhy našich sousedů, což je projekt, kde žáci škol vytvářejí rozhlasové dokumenty o pamětnících minulých desetiletí. Během senátního mandátu jsem pravidelně kladla věnce u Strašnického krematoria, na Kobyliské střelnici nebo u romského památníku v Letech. Navrhla jsem významné osobnosti Prahy 10 na státní vyznamenání.

=> Kdo zapomíná na svou minulost, ten nemá budoucnost. Budu podporovat a dávat záštity programům, které budou mladé generaci připománat minulá desetiletí a staletí.

8. Podporuji prospěšné občanské aktivity – Od prvního ročníku podporuji Korzo Krymská, oficiálně podporuji akci Zažít město jinak, podílím se na zářijovém zpřístupňování památek v rámci Dnů evropského dědictví. Zasadila jsem se o pojmenování deseti míst v Praze 10 po významných osobnostech spojených s touto městskou částí – mj. sochař Ivan Jilemnický, odbojář František Suchý, mecenáš Bohemians Zděňek Danner, dramatik a voják František Langer, esperantista Jiří Karen nebo literární dvojice Jiřina Hauková a Jindřich Chalupecký. Za roky strávené v Senátu jsem podpořila mj. kampaně Ukliďme Česko, Hodina Země, Noc kostelů nebo Česko svítí modře, což je podpora osob s poruchou autistického spektra. Předávám Janského plakety dárcům krve nebo cen v soutěžích Vesnice roku a Farma roku. Každoročně doporučuji udělení státních vyznamenání pro mimořádné osobnosti Prahy 10 (loni se držteli stříbrné medaile předsedy Senátu stali mj. biochemik prof. Josef Hyánek a předsedkyně asociace vozíčkářů Alena Jančíková). Do Senátu zvu školní parlamenty a žákovská zastupitelstva na debatu o fungování parlamentní demokracie.

=> Občanská společnost a občanská iniciativa jsou základem fungujícího státu. Podpořím takové zákony, které nebudou házet klacky pod nohy aktivním občanům.

9. Podporuji dětský, mládežnický, amatérský i profesionální sport pro zdravé i hendikepované – Chráním před zástavbou sportovní areály. Zvláštní pozornost patří otázce Ďolíčku, domova prvoligových Bohemians, kteří po letech konečně potřebují jistotu, stejně jako slávistický Eden. Podpořila jsem nejlepší českou vozíčkářskou tenistku Ladislavu Pořízkovou a budu podporovat vznik ženské tenisové vozíčkářské ligy (dodnes v ČR existuje jen mužská liga). A čistě osobní preference – budu hledat prostor pro rozvoj menšinových sportů, které mám ráda, mj. rugby a veslování.

=> Zdravý pohyb je nezbytný pro život dětí i dospělých. Bohužel, v posledních letech se zejména kolektivní sporty stávají exkluzivní zábavou pro ty, kteří na to mají. Budu podporovat zákony a vyhlášky, které otevřou možnosti sportovat každému, kdo bude mít zájem.

10. Povodně v Záběhlicích jako základ nového systému – Během povodní v roce 2013 v Záběhlicích, Michli a Vršovicích jsem poznala, jak to vypadá, když je systém nastavený špatně a nefunguje komunikace. Navrhla jsem magistrátu sérii změn, které se nyní postupně uskutečňují, abychom na příští povodeň byli lépe připraveni. Zásadní pro mě byla návštěva senátní delegace v Nizozemsku, které je permanentně ohrožované jako z moře, tak z řek. Jejich systém by mohl být příkladem i pro ČR.

=> Po konzultaci s experty z ministerstva zemědělství a životního prostředí navrhnu systém financování a prosazování změn krajiny, aby byla schopná lépe vzdorovat povodním. Tak jako v Nizozemsku.

Česká republika, Evropa a svět

1. Podporuji živnostníky a nesouhlasím s elektronickou evidencí tržeb (EET) – Tvrdím, že bez drobných živnostníků a podnikatelů nemůže fungovat ekonomika jako celek. Velký bratr Andrej chce vstoupit do našeho soukromí a znát každý náš výdaj. EET zatíží živnostníky i obce a místo zvýšení příjmů do rozpočtu zvýší úřednický tlak na nejzdravější část české ekonomiky – drobné podnikatele. Elektronická evidence tržeb je zlo a já budu usilovat o její zrušení. Zároveň budu žádat zjednodušení administrativy pro živnostníky, protože podnikatel má podnikat a ne papírovat.

=> Podpořím zjednodušení administrativy a také zrušení nebo podstatnou redukci elektronické evidence tržeb. S ministrem Babišem jsme v tomto případě v naprostém protikladu.

2. Podporuji transparentní fungování státu, krajů a obcí – Stát NENÍ firma, ale společenství lidí. Má fungovat pro své občany a nemá jít o diktaturu jediného vůdce. Podporovala jsem a nadále podporuji požadavky na otevřenost veřejné správy vůdči občanům. V Praze 10 máme bohaté zkušenosti se zapojováním občanů do rozhodování mj. v souvislosti hledáním nového sídla radnice, přípravou rekonstrukcí veřejných prostranství nebo participativním rozpočtem. Spolunavrhovala jsem novelu zákona o státním podniku, která měla zabránit tzv. politickým trafikám.

=> Budu nadále podporovat zákony, které otevřou hospodaření veřejných rozpočtů občanům. Podporuji požadavky Rekonstrukce státu.

3. Kamiony patří na železnici – V rámci Strany zelených dlouhodobě prosazujeme omezení jízd kamionů a postupný přesun tranzitní nákladní dopravy zpět na ekologičtější železnici. To však vyžaduje masivní investice investice do tratí a překladišť. Brzy, rychle, s využitím evropských fondů.

=> Podpořím rozvoj nákladní železniční dopravy.

4. Developerská výstavba potřebuje jasná pravidla – Velká města i malé obce dlouhodobě řeší problém s developerskou výstavbou domů určených k bydlení, nakupování a práci. Velmi často však silná stavební firma slízne smetanu v podobě zisku a obcím zůstanou náklady na výstavbu školek, škol, rozšíření kanalizace apod. Developeři musí dostat jasná pravidla a povinnosti, jak obcím kompenzovat náklady, které jsou spojené s jejich činností. Stejným způsobem je třeba změnit pohled na územní rozvoj obcí, který musí být harmoničtější.

=> Podpořím takové kroky, které dají developerům jasná pravidla pro výstavbu.

5. Jsem eurooptimistka – Vnímám problémy sjednocené Evropy, nicméně věřím, že být v Evropské unii je lepší než být mimo ni. To málo, co nefunguje, je třeba opravovat, ne bořit. Jestli je něco třeba posilovat, pak je to důvěra občanů k EU, k tomu, že je schopná bránit jejich zájmy. Souhlasím však s tím, aby byly lépe chráněny hranice Schengenského systému a zároveň aby unie posílila rozvojovou pomoc v těch částech světa, kde je to nutné. Zároveň je třeba tlačit na EU, aby omezila byrokracii.

=> Podporuji a budu podporovat jednotnou Evropu. A Českou republiku jako součást Evropské unie.

6. Kožešinová zvířata nesmí trpět kvůli naší marnivosti – Nesouhlasím s existencí farem, kde jsou v otřesných podmínkách chována divoká zvířata jen kvůli kůži. Připravujeme s kolegy jejich úplný zákaz. Česká republika se tak opět zařadí mezi kultivované evropské země. Na společném postupu jsme se dohodli se zástupci většiny stran v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

=> Do konce roku dokončím rozdělanou práci z tohoto volebního období a společně s poslanci a senátory budu hlasovat pro zákaz kožešinových farem.

7. Jsem pro rovnost mužů a žen a proti diskriminaci kvůli věku – Podporuji zvyšování zastoupení žen v politickém životě i ve vedení firem, protože věřím tomu, že obě pohlaví by se měla podílet na budování našeho státu. K tomu patří i spravedlivé odměňování, prostor pro mateřství i pohodlný návrat do zaměstnání nebo podnikání po mateřské dovolené. Stejným způsobem zaslouží ochranu lidé, kteří jsou znevýhodňováni kvůli svému věku. Podporuji programy aktivního stáří i všechny metody, které zjednoduší život ženám a otcům na rodičovské dovolené.

=> Podpořím takové zákony a vyhlášky, které zabrání jakékoliv diskriminaci kvůli pohlaví či věku. Cílem státu musí být to, aby všechny generace měly rovné šance na plnohodnotný život.

8. Respekt k rodičům, sociální síť pro lidi v krizi, ohledy a pomoc pro hendikepované, fungující zdravotnictví pro všechny – Podporuji růst důchodů, které musí zajistit důstojný život. Jsem pro posílení aktivního otcovství, protože je přirozené, aby i tátové měli možnost vychovávat své děti. Budu zlepšovat podmínky pro zaměstnávání lidí po propuštění z vězení. Podpořím sociální podnikání jako prostředek pro zaměstnávání hendikepovaných. Zlepším podmínky pro život lidí s postižením. Soustředím se na odstranění bariér, vytváření podmínek pro nezávislý život, lepší dostupnost sociálních služeb mimo velká města a vyšší osobní mobilitu, rozšíření fakultativních služeb.

=> Podpořím a navrhnu kroky, které umožní důstojný život seniorů, dětí nebo hendikepovaných. Zdravotnické služby musí být přístupné pro všechny.

9. Musíme se přípravit na klimatickou změnu a výkyvy počasí – Počasí se na naší planetě v posledních letech a desetiletích rychle mění. V naší zemi se to projevuje extrémními výkyvy teplot a srážek. Musíme postupně krajinu i města připravovat na období sucha a silných dešťů, na velké mrazy i horka. Zatím máme čas měnit krajinu okolo Prahy a dalších měst, zalesňovat méně hodnotnou zemědělskou půdu, vytvářet novou soustavy drobnějších vodních ploch, mezí a remízků, které zadrží povodňové vlny. „Boj proti povodním“ není jen o stavbách protipovodňových stěn. Je to o sdílení informací i o celkové změně krajiny tak, aby lépe přijímala extrémní výkyvy počasí. Změny musí přijít i do měst, kde během léta vznikají přehřáté tepelné ostrovy.

=> Podpořím úpravy zákonů, které umožní rychlé zalesňování státní půdy na místech, kde to má smysl. Podpořím státní podporu úprav venkovské i městské krajiny tak, aby výkyvy počasí neohrožovali zdraví a životy občanů.

10. Základem dobré školy je pozitivní atmosféra – Neztotožňuji se s myšlenkou, že tvrdost ve vztahu učitel–žák je správným pedagogickým přístupem. Přísnost neznamená násilí, autorita není zloba. Škola není jen místem, kde se naučíme faktům, ale také prostorem pro vytváření poměru studentů k životu a světu okolo nich.

=> Hlasuji pro pojetí školy, kde se učitelé nepovyšují nad žáky a studenty. Podporuji školství, které nevyhání slabší a přitom umí využít schopností talentovaných.

Mým programem je také většina plánů a vizí Strany zelených: http://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2013/10/program_Strana_zelenych_2013.pdf